Základní škola Čestmíra Císaře

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy Čestmíra Císaře, příspěvková organizace v Hostomicích

Řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny  -  I.

Adresa školy: ZŠ Čestmíra Císaře, okr. Teplice, přísp. organizace, Školní nám. 299, 417 52 Hostomice

Telefon:                     417 825 195, 417 825 319

E-mail:                       jidelna@hostomicezs.cz

Vedení:                      Mgr. Eva Myslíková , ředitelka školy

                                   Růžena  Knapová, vedoucí školního stravování

                                   Lucie Georgievová, kuchařka

                                   Radka Benčíková, kuchařka

                                   Petra Klinská, kuchařka


1. Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 84/2005 Sb., novelou 107/2005, ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Strávník má nárok na oběd jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu obědu. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

                                  

2. Provoz školní jídelny

Pracovní doba                                                                       06,15 – 14,45 hod.

 

Výdejní doba pro cizí strávníky + jídlonosiče                  11,00 – 11,20 hod.

Výdejní doba pro děti + zaměstnance                             11,20 – 13,45 hod.                 

Výdejní doba do jídlonosičů                                              13,45 -  14,00 hod.               

           

Odběr do skleněných nádob je zakázán.

 

3. Výše stravného

Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí:

 

děti:                            6 – 10 let                      26,- Kč

                                  11 – 14 let                      28,- Kč

                                  15 a více                         29,- Kč

Zaměstnanci:                                                  37,- Kč

Cizí strávníci:                                                   75,- Kč

Svačinky:                                                          23,- Kč

Max. počet strávníků od 1. 1. 2023 je 200.

 

4. Úhrada  stravného

Stravné se platí v hotovosti v kanceláři školní jídelny vždy v předem stanoveném termínu na celý následující měsíc, příp. na určené dny. Mimo stanovený termín lze zakoupit obědy jen mimořádně a to alespoň den předem na následující dny nebo inkasem z běžného účtu zákonného zástupce dítěte.

 

5. Odhlášky ze stravování

Odhlásit oběd lze osobně den předem v kanceláři školní jídelny nebo si může strávník odhlásit oběd v daný den telefonicky (417 825 319) nebo na e-mailu: jidelna.hostomice@volny.cz nejpozději do 7:30 hod. Automaticky se obědy a svačinky odhlašují v době prázdnin a ředitelského volna. V případě konaných sportovních a kulturních akcí nebo exkurzí si musí oběd nebo svačinku odhlásit každý strávník sám.

Za předem neodhlášený či neodebraný oběd se náhrada neposkytuje.

P O Z O R !!!  Nárok na školní stravování má žák pouze při pobytu ve škole. V případě nemoci nebo jiné celodenní nepřítomnosti má žák povinnost oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, hradí oběd v plné výši, tzn. vč. provozních nákladů. (Vyhláška č.107/2005 Sb.).

Žák má nárok na oběd v první den nemoci.

Nemocný pedagog nemá nárok na stravování ani v první den nemoci nebo jiné nepřítomnosti.

 

6. Čip

Čip si musí strávník koupit (platba jen v hotovisti) v kanceláři vedoucí školní jídelny. Vratná záloha na čip je 121,- Kč. Záloha bude vrácena jen v případě, že čip odevzdáte v neporušeném stavu (nesmí být např.: nefunkční, poškrábán, počmárán atd.) do skončení docházky na naší škole!!!.  Ztrátu čipu, ve vlastním zájmu, je povinen každý strávník okamžitě ohlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny.

 

7. Stav konta

Každý strávník si může zjistit stav konta dotazem v kanceláři ekonomky školy.

 

8. Vyúčtování na konci školního roku

Vyúčtování bude provedeno u každého strávníka s těmito možnostmi:

a) zůstatek se ponechá na kontě pro následující období

b) vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu (pouze u strávníků, kteří se již nebudou v dalším období stravovat)

  

9. Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

O termínech jsou strávníci s předstihem informování na jídelním lístku.

 

10. Jídelní lístek

Jídelní lístek je na každý týden vyvěšen ve školní jídelně a na stránkách ZŠ. Změny jsou vyhrazeny. Informace o gramáži potravin na jednotlivé porce jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.

 

11. Dotazy, připomínky

Zákonní zástupci, děti a ostatní strávníci mohou dotazy, připomínky, případné problémy řešit ve spolupráci s vedoucí školního stravování, popř. s vedoucí kuchařkou.

 

12. Stravovací zvláštnosti

Stravovací zvláštnosti či případné diety školní stravování v žádném případě neřeší.

 

Hostomice, 1. 9. 2023                                   Mgr. Eva Myslíková , ředitelka školy

Provozní řád školní jídelny  -  II.

Adresa školy: ZŠ Čestmíra Císaře, okr. Teplice, přísp. organizace, Školní nám. 299, 417 52 Hostomice

Telefon: 417 825 195, 417 825 319

E-mail:   jidelna@hostomicezs.cz

Vedení: Mgr. Eva Myslíková , ředitelka školy

               Růžena  Knapová, vedoucí školního stravování

               Lucie Georgievová, kuchařka

               Petra Klinská, kuchařka

·  Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11,00 do 14,00 hodin.

·  Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, příp. jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen ve sborovně školy a ve školní jídelně.

·  Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

Dozírající pracovníci:

-  sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť,vzhled), v případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení o degustační porci a připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto účelům vedena. Velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť a výsledek zapsat do provozní knihy

- sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech  s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které projedná nápravu

- sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, …

- zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá před zahájením provozní doby

- sledují dodržování jídelníčku

- sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců.

- regulují osvětlení a větrání

- sledují odevzdávání nádobí strávníky – odkládají celé tácy.

 

Roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel, apod. provádí personál stravovacího zařízení.

Běžný úklid během provozní doby (znečistěné stoly od jídla) zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně.

Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola. Uklízečka rovněž uzavře okna a vypíná osvětlení.

Ředitel školy vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – „Provozní řád školní jídelny – I.“, který je trvale vyvěšen ve školní jídelně a dále tak, aby byl přístupný i rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny.

Vedoucí kuchařka vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně na období vždy v pátek před následujícím týdnem.

Strávníkům je vydáván kompletní oběd vč. masa a příloh. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny.

Dozírající i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem stravovacího zařízení.

Případné pochybnosti konzultuje ředitel školy s vedoucí stravovacího zařízení a vedoucí kuchařkou.

 

Hostomice, 1. 4. 2023                      Mgr. Eva Myslíková , ředitelka školy                               

 

Jídelna

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
oblačno 24 °C 12 °C
pátek 21. 6. prudký déšť 28/15 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 23/15 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/13 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Svátek má Květa

Vize školy

Jsme školou, která poskytuje kvalitní vzdělání, poskytuje místo s přátelskou atmosférou, kde se žáci i učitelé vzájemně respektují a rodiče mají možnost podílet se na chodu školy.

mapa