Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Svátek

Svátek má Kristián

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Provozní řád školní jídelny  -  I.

 

Adresa školy:            ZŠ Čestmíra Císaře, okr. Teplice, přísp. organizace, Školní nám. 299

417 52 Hostomice

 

Telefon:                     417 825 195, 417 825 319

 

Vedení:                      Mgr. Eva Myslíková , ředitelka školy

                                   Růžena  K n a p o v á , vedoucí školního stravování

                                   Iveta J e l í n k o v á , kuchařka

 

 

1. Zásady provozu

 

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 84/2005 Sb., novelou 107/2005, ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Strávník má nárok na oběd jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu obědu. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

                                  

2. Provoz školní jídelny

 

Pracovní doba                                                                       6,15 – 14,45 hod.

 

Výdejní doba pro cizí strávníky + jídlonosiče                         11,00 – 11,30 hod.

Výdejní doba pro děti + zaměstnance                                  11,30 – 13,45 hod.                 

Výdejní doba do jídlonosičů                                                 13,45 -  14,00 hod.               

           

Odběr do skleněných nádob je zakázán.

 

3. Výše stravného

Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí:

 

děti:                            7 – 10 let                       23,00 Kč

                                  11 – 14 let                      25,00 Kč

                                  15 a více                        25,00 Kč

Zaměstnanci:                                                   35,00 Kč

Cizí:                                                                65,00 Kč

 

4. Úhrada  stravného

Stravné se platí v hotovosti v kanceláři školní jídelny vždy v předem stanoveném termínu na celý následující měsíc, příp. na určené dny. Mimo stanovený termín lze zakoupit stravenky jen mimořádně a to alespoň den předem na následující dny nebo inkasem z běžného účtu zákonného zástupce dítěte.

 

5. Odhlášky ze stravování

Odhlásit oběd lze osobně den předem v kanceláři školní jídelny nebo si může strávník odhlásit oběd rovněž den předem na příslušném terminále na chodbě u školní jídelny, popř. telefonicky

na č. 417 825 319.

Za předem neodhlášený či neodebraný oběd se náhrada neposkytuje.

P O Z O R !!!  Nárok na školní stravování má žák pouze při pobytu ve škole. V případě nemoci nebo jiné celodenní nepřítomnosti má žák povinnost oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, hradí oběd v plné výši, tzn. vč. provozních nákladů. (Vyhláška č.107/2005 Sb.).

Žák má nárok na oběd v první den nemoci.

Nemocný pedagog nemá nárok na stravování ani v první den nemoci nebo jiné nepřítomnosti.

 

6. Čipová karta

Kartu obdrží strávník zdarma v kanceláři ekonomky školy při prvním přihlášení ke stravování a při placení stravného. Její ztrátu je ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit v kanceláři. Vystavení duplikátu stojí 40,-- Kč. 

 

7. Stav konta

Každý strávník si může zjistit stav konta dotazem v kanceláři ekonomky školy.

 

8. Vyúčtování na konci školního roku

Vyúčtování bude provedeno u každého strávníka s těmito možnostmi:

a) zůstatek se ponechá na kontě pro následující období

b) vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu (pouze u strávníků, kteří se již nebudou v dalším období stravovat)

  

9. Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

O termínech jsou strávníci s předstihem informování na jídelním lístku.

 

10. Jídelní lístek

Jídelní lístek je na každý týden vyvěšen ve školní jídelně a na stránkách ZŠ. Změny jsou vyhrazeny.

 

11. Dotazy, připomínky

Zákonní zástupci, děti a ostatní strávníci mohou dotazy, připomínky, případné problémy řešit ve spolupráci s vedoucí školního stravování, popř. s vedoucí kuchařkou.

 

12. Stravovací zvláštnosti

Stravovací zvláštnosti či případné diety školní stravování v žádném případě neřeší.

 

Hostomice, 1. 1. 2020                                   Mgr. Eva Myslíková , ředitelka školy

 

 

 

Provozní řád školní jídelny  -  II.

 

Adresa školy:  ZŠ Čestmíra Císaře, okr. Teplice, přísp. organizace, Školní nám. 299

                        417 52 Hostomice

 

Telefon:  417 825 195, 417 825 319

 

Vedení: Mgr. Eva Myslíková , ředitelka školy

              Růžena  K n a p o v á , vedoucí školního stravování

              Iveta J e l í n k o v á , kuchařka

·  Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11,30 do 13,45 hodin.

·  Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, příp. jiní zaměstnanci školy.       Rozvrh dozorů je vyvěšen ve sborovně školy a ve školní jídelně.

·  Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

Dozírající pracovníci:

-  sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť,vzhled), v případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení o degustační porci a připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto účelům vedena. Velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť a výsledek zapsat do provozní knihy

- sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech  s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které projedná nápravu

- sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, …

- zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá před zahájením provozní doby

- sledují dodržování jídelníčku

- sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců.

- regulují osvětlení a větrání

- sledují odevzdávání nádobí strávníky – odkládají celé tácy.

 

Roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel, apod. provádí personál stravovacího zařízení.

Běžný úklid během provozní doby (znečistěné stoly od jídla) zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně.

Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola. Uklízečka rovněž uzavře okna a vypíná osvětlení.

Ředitel školy vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – „Provozní řád školní jídelny – I.“, který je trvale vyvěšen ve školní jídelně a dále tak, aby byl přístupný i rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny.

Vedoucí kuchařka vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně na období vždy v pátek před následujícím týdnem.

Strávníkům je vydáván kompletní oběd vč. masa a příloh. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny.

Dozírající i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem stravovacího zařízení.

Případné pochybnosti konzultuje ředitel školy s vedoucí stravovacího zařízení a vedoucí kuchařkou.

 

Hostomice, 1. 9. 2019                      Mgr. Eva Myslíková , ředitelka školy